Како до нов автогасен уред

Како до нов автогасен уред

Начин на плаќање на производите и услугите кои ги нуди ПЛИМОНТ

 

ПЛИМОНТ, освен плаќање во готово, Ви овозможува плаќање на следните начини:

-     Плаќање со било која кредитна картичка (VISA, MASTER, DINERS, AMERICAN EXPRESS);

-     Плаќање на 12 месечни рати без провизии и камати за вработените во повеќе институции и компании со кои ПЛИМОНТ има склучено договор за соработка. повеќе...

-     Плаќање со наменски кредит за вградување на плински уред за кој се аплицира во ПЛИМОНТ, а се одобрува преку Стопанска Банка. Максималниот број на рати кај овој кредит е 72 рати, со тоа што износот на месечната рата не треба да е помал од 600 денари.

-     Плаќање преку Алфа Банк зелен кредит. повеќе...

-     Плаќање со ноотарски договор

-     Плаќање на фактураЦеновник на автогасни системи:


Системи за возила со карбураторски и моно поинт тип на мотор

Секвенционални автогасни уреди за возила со мулти поинт тип на мотор

Автогасни уреди наменети за возила со директно вбризгување

Останати уреди:

Доплати:

 

* ПЛИМОНТ го задржува правото на промена на цените без претходна најава.