Заштеда

Заштеда

Пресметајте ја заштедата која ќе ја добиете со монтирање на плински уред во Плимонт. Заштедата се пресметува на годишно ниво, а за да ја пресметате ќе треба да ги внесете сегашната цена на бензинот и плинот во Македонија, просечната потрошувачка на гориво на вашето возило, како и бројот на изминати километри на годишно ниво.

Потрошувачка на Гориво
(l/100km)
Потрошувачка на LPG
(l/100km)
Цена на ГоривоЦена на LPG
Поминати километри годишноПоминати километри годишно
Трошоци за ГоривоТрошоци за LPG
ВКУПНА ЗАШТЕДА