Услуги

 

Услуги

 

 

 

Во Плимонт можете да ги добиете следните услуги:

 

-          вградување на автогасни (LPG) уреди во возила со карбураторски мотор

 

-          вградување на автогасни (LPG) уреди во возила со моно-инџексион тип на мотор

 

-          вградување на Секвенционални автогасни (LPG)  уреди во возила со мулти-поинт инџексион тип на мотор

 

-          вградување на Direct Injection автогасни (LPG)  уреди во возила со мотор со директно вбризгување (FSI, TSI, GDI, VTI, TCE, Di-Si, Direct)

 

-          вградување на автогасни метански (CNG) уреди во возила со мулти-поинт инџексион тип на мотор

 

-          вградување на Dual-Fuel автогасни уреди во возила со дизел мотор во LPG и CNG варијанта.

 

-          дијагностика и отстранување на проблеми на автогасни уреди

 

-          тековно одржување на автогасни уреди

 

-          калибрација (штелување) на автогасни уреди

 

-          замена на филтри

 

-          замена на мембрани

 

-          замена на резервоар

 

-          замена на мултивентил

 

-          продажба на резервни делови за автогасни уреди

 

-          продажба на филтри и течност за заштита на вентили

 

-          изготвување документација за автогасни уреди

 

-          организирање атестен преглед на возило со вграден автогасен уред

 

-          дијагностика и отстранување на проблеми на возилото

 

-          замена на моторно масло

 

-          замена на свеќици

 

-          замена на филтри

 

 

 

 

 

 

 

Плимонт обезбедува одржување и сервисирање кои се однесува на: